Spring til indhold

Hjælp:Den franske retskrivning af 1990

Fra Wiktionary

Den franske retskrivning af 1990 er en retskrivningsreform af fransk. Reformen havde fire hovedfokus: bindestreg, flertalsformen af sammensatte ord, cirkumfleks og participium (samt en del andre uregelmæssigheder).

I modsætning til andre retskrivningsreformer, valgte man ikke at gøre retskrivningen af 1990 obligatorisk; sandsynligvis er dette grunden til at de vedtagne ændringer ikke er slået igennem og det store flertal af brugere af det franske sprog har valgt at fortsætte med at bruge tidligere retskrivning.

Ændringer i henhold til reformen[redigér]

  • Bindestreg falder bort i en stor del af de sammensatte ord, som porte-monnaie (tegnebog) som er blevet ændret til portemonnaie.
  • Flertalsformen af sammensatte ord, som ikke er sat sammen af et adjektiv og et substantiv, men af en verb form og et substantiv, får flertalsform som for normale substantiver. F.eks. pèse-lettre (brevvægt) har fået flertalsformen pèse-lettres; tidligere var pèse-lettres både ental- og flertalsform.
  • Cirkumfleks er ikke længere obligatorisk over bogstaverne i og u, ordene dîner (middag) og août (august), kan nu skrives diner og aout. Undtagelsen er for verbeformene passé simple og subjonctif hvor cirkumfleksen beholdes, samt bøjningen af verbet croître (vokse/gro) sådan at det ikke forveksles med verbet croire (tro). Cirkumfleks beholdes også der hvor den er det eneste der adskiller to ellers identiske ord fra hinanden, som sur () og sûr (sikker); bemærk dog at sûr mister cirkumfleksen når det bøjes: sure, surs og sures.
  • Participium af verbet se laisser bøjes ikke længere i henhold til subjektet, hvis det efterfølges af et verbum i infinitiv: elle s'est laissé mourir (hun lod sig dø).
  • Uregelmæssigheder: