fali

Fra Wiktionary

Esperanto

Verbum

fali

  1. falde, bevæge sig nedad pga. manglende understøttelse
  2. falde, holde op med at stå af sig selv pga. tabt balance
  3. falde, antage mindre grad, intensitet el.lign (om f.eks. temperatur, lys)
  4. gå fra en god til en dårlig situation
  5. falde, fejle, blive overvundet

Bøjning

Kilder

  • Se fali i netversionen af Plena Ilustrata Vortaro de Esperanto.