Modul:String

Fra Wiktionary
Spring til navigation Spring til søgning

Dokumentation for dette modul kan oprettes på Modul:String/dok

-- Behandler strings på forskellige måder. Se også [[Modul:string]].

 local Str = {} 

  function Str.len(frame)
   return tonumber(mw.ustring.len(frame.args[1]))
  end

  function Str.left(frame)
   local idx = tonumber(frame.args[2])
   if (not idx) or idx < 1 then
    return ""
   end
   return mw.ustring.sub(frame.args[1],1,idx)
  end

  function Str.right(frame)
   local laenge = tonumber(frame.args[2])
   if (not laenge) or laenge < 1 then
    return ""
   else
   laenge = - laenge
   end
   return mw.ustring.sub(frame.args[1],laenge,-1)
  end

  function Str.index(frame)
   local idx = tonumber(frame.args[2])
   if (not idx) or idx < 1 then
    return ""
   end
   return mw.ustring.sub(frame.args[1],idx,idx)
  end

--[[Denne funktion danner en substring af en string. Den 
 tager tre parametre; en string at handle på, et startindeks og den ønskede længde af substringen.]]--
  
  function Str.sub(frame)
   local von = tonumber(frame.args[2])
   local laenge = tonumber(frame.args[3])
   if (not von) or (not laenge) then
    return ""
   end
   if (von < 1) then
    von = 1
   end   
   local bis = von + laenge - 1
   if (bis < von) then
    return ""
   end
   return mw.ustring.sub(frame.args[1],von,bis)
  end
  
  --[[ Denne funktion danner også en substring, men i stedet for en længde kræver den et slutindeks.
  Negative tal fortolkes som tællende bagfra, så f.eks. {{#invoke:String|sub2|abcdef|2|-3}} giver "bcd".]]--
  
  function Str.sub2(frame)
  	local von = tonumber(frame.args[2])
  	local bis = tonumber(frame.args[3])
    local len = mw.ustring.len(frame.args[1])
  	if(von < 0)
  	then von = len + von + 1
		end
		if(bis < 0)
		then bis = len + bis + 1
		end
		return mw.ustring.sub(frame.args[1], von, bis)
	end
	

  function Str.subrev(frame)
   local zlang = mw.ustring.len(frame.args[1])
   if (not zlang) then
    return ""
   end
   local von = tonumber(frame.args[2])
   if (not von) or von < 1 then
    von = 1
   end
   if von > zlang then
    return ""
   else
    von = zlang - von + 1
   end
   local laenge = tonumber(frame.args[3])
   if (not laenge) or laenge < 1 then
    laenge = 1
   end
   local bis = von + laenge - 1
   if (bis > zlang) then
    return ""
   end
   return mw.ustring.sub(frame.args[1],von,bis)
  end

  function Str.crop(frame)
   local s = frame.args[1]
   local cut = tonumber(frame.args[2])
   local laenge = mw.ustring.len(s)
   if (not cut) or (cut < 1) then
    return s
   end
   return mw.ustring.sub(s,1,laenge - cut)
  end

  function Str.cropleft(frame)
   local s = frame.args[1]
   local cut = tonumber(frame.args[2])
   local laenge = mw.ustring.len(s)
   if (not cut) or (cut < 1) then
    return s
   end
   return mw.ustring.sub(s,cut+1,-1)
  end

  function Str.find(frame)
   if not frame.args[2] or frame.args[2] == "" then
    return 1
   end
   local idx = mw.ustring.find(frame.args[1], frame.args[2],1, true)
   if idx then
     return idx
   else
     return -1
   end
  end

  function Str.hex2dez(frame)
   a = tonumber(frame.args[1],16)
   if a then
    return a
   else
    return 0
   end
  end

  function Str.match(frame)
    local text = frame.args[1] or ""
    local pattern = frame.args[2] or ""
    local index = tonumber(frame.args[3]) or 0
    if (text == "" or pattern == "") then return "" end
 
    -- return all captures (denoted by brackets in the pattern) if index is zero, otherwise return only the index-th capture
    if index <= 0 then
      return mw.ustring.match(text, pattern)
    else
      return ({mw.ustring.match(text, pattern)})[index]
    end
  end

 return Str