Bruger:B Lemeux/Discussion/nom-da-en+et

Fra Wiktionary
Spring til navigation Spring til søgning

Danske Navneord – Fælleskøn eller Intetkøn ?

Simple modeller af hyppige danske navneord[redigér]

Goddag og bonjour.

Jeg har brug for Jeres hjælp med mine idéer for at finde nemme huskeregler for størstedelen af de danske navneord og deres inddeling i fælleskøn eller intetkøn.

Ønsket kommer fra en iagtagelse på en anden Wiktionnaire, hvor en automatisk tildeling af ordklasser viste sig at være fejlagtig.

Vi har brug for nogle nemme regler der for en stor del af navneordene kan inddele dem i enten fælleskøn eller intetkøn.
Lad os i første omgang lade de navneord der tillader begge forme stå udenfor :-).

Jeg har fundet følgende seks nemme modeller.

nom-da-en-er
nom-da-en-e
nom-da-n-r
nom-da-et-e
nom-da-t-r
nom-da-et-er


Modellerne som forslået her, består ej nødvendigvis på denne Wiktionnaire, de er mestendels tænkt til brugere udenfor det danske sprogrum.
Især ikke-danske brugere af denne Wiktionnaire – eller også af andre versioner af Wiktionnaire på andre sprog men omhandlende de danske ord – har brug for nemme modeller til at kunne bestemme ordklassen og bøjelsen af danske navneord.
Vi holder varebetegnelser udenfor denne diskussion.


De nemme regler[redigér]

Modellerne bruger kun endelserne af ordene, e.g. ”~age”.
Den del af ordet da foranstår er markeret ved ”~”,
Den foranstående del skal som minimum have en bogstav.

To hovedregler skal overholdes.

 • Hvis endelsen starter med en vokal (e.g. ”~age”), skal der være minimum én konsonant i den foranstående del.
  Som e.g. hos ”etage”.
 • Hvis endelsen starter med en konsonant (e.g. ”~ling”), skal der være minimum én vokal i den foranstående del.
  Som e.g. hos ”forenkling”.


Simple regler for navneord, fælleskøn: nom-da-en[redigér]

Opmærksomhed Alle ![redigér]

I de følgende eksemempler skal man altid forstår sætningen 'Alle navneord der slutter med med et gran salt. Det kan være en regel er for generel, og at der indgår undtagelser som afsvækker reglen eller gør den uanvendelig.

Eksempler: nom-da-en-er[redigér]

De følgende navneord er fælleskøn og følger modellen ''nom-da-en-er''. De er typisk navneord der slutter med en konsonant.

Mange navneord betegner stillings- eller uddannelsesgrader. Derfor er denne liste opdelt i de to klasser.
 • Alle stillingsbetegnelser der slutter med:
~ast (gymnasiast, …)
~gog (pædagog, …)
~graf (fotograf, etnograf, …)
~list (filantelist, ...)
~log (reumatolog, pedolog, androlog, ...)
~tor (rektor, nestor, ...)
~trop (filantrop, ...)
 • Alle navneord der slutter med:
~ssion (agression, regression, oppression, …)
~tion (fraktion, nation, ...)
~ding (melding, …)
~ling (forenkling, …)
~ring (regering, ...)
~ning (regning, bygning ...)
~hed (klarhed, offentlighed, nyhed, forknythed, …)
~ani (mani, egomani, ….)
~odi (melodi, …)
~ori (kategori, allegori …)


Eksempler: nom-da-en-e[redigér]

De følgende navneord er fælleskøn og følger modellen ''nom-da-en-e''. Navneordet slutter med en konsonant, og derfor tilføjer man ”e” (ubestemt flertal) eller ”ene” (bestemt flertal).

 • Alle navneord der slutter med:
~ed (smed, ...)
~ger (bager, skomager, …)
~stand (modstand, henstand, ...)
~ner (gartner, partner, ...)
 • , ...


Eksempler: nom-da-n-r[redigér]

De følgende navneord er fælleskøn og følger modellen ''nom-da-n-r''. Der tilføjes bare ”r” (ubestemt flertal) eller ”rne” (bestemt flertal), fordi ordet slutter allerede med en vokal.

 • Alle navneord der slutter med:
~lade (remolade, marmelade, …)
~nade (marinade, tapenade, …)
~asse (klasse, kasse, masse, melasse, ...)
~ate (kantate, ...)
~ande (guirlande, ...)
~ante (kante, ...)
~age (etage, lækage, takkelage, …)
~ance (ambulance, leverance, …)
~asme (fantasme, pleonasme, ...)
~else (hævelse, vielse, ...)
~ede (smede, ...)
~ende (almende, ...)
~inde (lærerinde, …)
~ine (maskine, ...)
~isme (realisme, cynisme, ...)
~logi (mineralogi, etymologi, …)
~lon (skabelon, ...)
~ofi (filosofi, …)
~osse (karosse, sosse, …)
~rie (ferie, ...)Simple regler for navneord, intetkøn: nom-da-n[redigér]

Eksempler: nom-da-et-e[redigér]

De følgende navneord er intetkøn og følger modellen ''nom-da-et-e''. Navneordet slutter med en konsonant, derfor tiløjes ”e” (ubestemt flertal) eller ”ene” (bestemt flertal).

 • Alle navneord der slutter med:
~hus (varehus, ...)
~skab (tøjskab, ...)


Eksempler: nom-da-t-r[redigér]

De følgende navneord er intetkøn og følger modellen ''nom-da-t-r''. Da navneordet allerede slutter med en vokal, tiljøjes kun ”r” (ubestemt flertal) eller ”rne” (bestemt flertal).

 • Alle navneord der slutter med:
~ale (materiale, …)
~anie (kranie, …)
~die (klenodie …)
~enie (genie, …)


Eksempler: nom-da-et-er[redigér]

De følgende navneord er intetkøn og følger modellen ''nom-da-et-er''. Navneordet slutter med en vokal, men man tilføjer alligevel ”er” (ubestemt flertal) eller ”erne” (bestemt flertal).

 • Alle navneord der slutter med:
~ati (demokrati, apati, …)
~eri (bageri, væskeri, raffinaderi, frieri, rederi, ...)Simple regler for navneord: fælleskøn (en) eller intetkøn (et)[redigér]

De foranstående regler kan bruges for en lang række danske navneord.

I den følgende tabel står « .. » for det navneord der er fundet i de forandstående modeller. I den tilhørende søjle findes dannelserne for de fire forme vi ser på her (vi har undtaget genitif-formen, den medfølger bare).

Ordklasse fælleskøn, er fælleskøn, e fælleskøn, r intetkøn, e intetkøn, r intetkøn, er
Model nom-da-en-er nom-da-en-e nom-da-n-r nom-da-et-e nom-da-t-r nom-da-et-er
ubestemt ental En .. En .. En .. Et .. Et .. Et ..
bestemt ental ..en ..en ..en ..et ..t ..et
ubestemt flertal ..er ..e ..r ..e ..r ..er
bestemt flertal ..erne ..ene ..rne ..ene ..rne ..erneDiskussionen og dens følger[redigér]

Ud fra diskussionen på denne Wiktionnaire kan det være at jeg enten kan udbygge modellen eller må fjerne nogle af de regler jeg har fundet.

Det sværste er at finde ordene efter endelserne i Wiktionnaire. Man kan nemt søge efter hvordan ordene starter, men endelserne er det småt med logik.
Hvis nogen har en god idé er den velkommen.


Undtagelser ?[redigér]

Er der nogle undtagelser i de 6 modeller?

både fælleskøn og intetkøn, forskellig betydning[redigér]

Et eksempel hvor man ej kan angive en entydig regel om fælleskøn eller intetkøn. Man kan ej angive entydigt at navneord der slutter med ”~ale” er fælleskøn og følger modellen en|r:

en|r
~ale (finale, …)

Modeksemplet er e.g. følgende:

t|r
~ale (personale, ...)

Derfor kan man ej lave og anvende en regel baseret på endelsen ”~ale” alene!

”finale” findes også i flertal, mens man ej kan tale om personaler, dvs der findes ej flertalsformen af ”personale”.
Ulempen ved denne regel er, at den forudsætter kendskabet til mere end bare ordets sammensætning men også dens brug.
En dansk bruger på denne Wiktionnaire vil uden problemer kende til ordets brug, og derfor vil ”vide” at personale kun kan bruges i ental.
En ikke-dansk bruger på denne eller et andet Wiktionnaire har ej denne forudsætning!
Ydermere har vi på andre end denne Wiktionnaire brug for en automatisk tildeling af ordklassen – dér hvor det er muligt.
Og vi kunne selvfølgelig også på denne Wiktionnaire gøre brug af en automatisk tildeling af ordklassen – dér hvor det er muligt.